Thu thập thông tin khách hàng phải nắm rõ một số nguyên tắc

By | 19 Tháng Chín, 2018

Trước khi cung cấp dịch vụ hoặc chăm sóc khách hàng, bất kể doanh nghiệp nào cũng cần phải có data khách hàng vì vậy việc thu thập thông tin khách hàng là rất quan trọng. Tuy nhiên trước khi thu thập thông tin khách hàng, cần phải nắm rõ một số nguyên tắc và yêu cầu thu thập thông tin khách hàng, cụ thể như sau:

Phạm vi thu thập thông tin khách hàng

Phạm vi thu thập thông tin khách hàng căn cứ vào phạm vi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Do hạn chế của các nhân tố như quy mô, chi phí doanh nghiệp nên hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp luôn bị hạn chế trong một phạm vi nhất định. Nếu xét về chi phí thu thập thông tin thì có những doanh nghiệp không cần chi phí do không cần thiết phải tiến hành thu thập những thông tin không thuộc lĩnh vực của mình hoặc lĩnh vực mình không coi là quan trọng. Vì thế,bước đầu tiên của việc thu thập thông tin khách hàng chính là xác định phạm vi thu thập thông tin.

Xác định lượng thông tin khách hàng cần thu thập

Doanh nghiệp nên tiến hành đánh giá tổng lượng thông tin khách hàng đã có trong phạm vi lữa chọn, căn cứ vào tổng lượng thông tin và dự toán chi phí của doanh nghiệp (bao gồm chi phí nhân lực và chi phí thời gian) để xác định lượng thông tin mà doanh nghiệp dự tính sẽ thu được.Ngoài ra, doanh nghiệp cũng nên phân tích mức độ khó dể của thông tin mà mình hy vọng thu được. Nếu đối tượng là những người khó tiếp xúc như CEO(giám đốc điều hành), tổng giám đốc… thì thì lượng thông tin hy vọng thu được là rất ít.

Xác định chiều sâu thông tin khách hàng

Chiều sâu thông tin của khách hàng là vấn đề doanh nghiệp cần quan tâm. Vấn đề này được quyết định bởi việc doanh nghiệp sử dụng nguồn thông tin khách hàng như thế nào trong hoạt động kinh doanh. Nếu doanh nghiệp coi việc sử dụng nguồn thông tin khách hàng là hoạt động trực tiếp qua bưu điện thì doanh nghiệp cần phải biết địa chỉ và thông tin của người liên hệ. Nếu doanh nghiệp coi việc sd nguồn thông tin khách hàng để thúc đẩy bán sản phẩm thì ngoai những thông tin cơ bản ra doanh nghiệp còn phải nhập được những thông tin bên lề của khách hàng. Cách sử dụng thông tin khách hàng khác nhau thì chiều sâu thông tin thu thập được cũng không giống nhau, điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải lựa chọn các phương pháp thu thập thông tin khách hàng khác nhau, do đó, chi phí thu thập thông tin cũng khác nhau.

Khi thu thập thông tin khách hàng thì các doanh nghiệp cũng nên nhớ tránh làm ảnh hưởng đến đời sống của khách hàng và đặc biệt không được tùy tiện lộ thông tin của khách hàng ra bên ngoài. Chúc bạn thành công.

Download free tại đây!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *